Κατηγορία:ΕΣΠΑ 2014 - 2020

ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Ενημέρωση για προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού προχωρά στην προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων»… Read more

Συμψηφισμός οφειλών προς το Δημόσιο με ενισχύσεις από προγράμματα ΕΣΠΑ

Συμψηφισμός οφειλών προς το Δημόσιο με ενισχύσεις από προγράμματα ΕΣΠΑ     Κατεβάστε το παρακάτω αρχείο:

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ της υποβολής αιτήσεων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

Ανακοινώθηκε ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ των καταλυτικών προθεσμιών (υποβολής και ακύρωσης) για τη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό και την… Read more

Παράταση μέχρι τη Δευτέρα 06 Ιουνίου 2016 και ώρα 17:00 της υποβολής αιτήσεων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών».

Ανακοινώθηκε επίσημα η παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό και την… Read more