Κατηγορία:ΕΣΠΑ 2014 - 2020

ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Ενημέρωση για προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού προχωρά στην προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων»… Read more

Συμψηφισμός οφειλών προς το Δημόσιο με ενισχύσεις από προγράμματα ΕΣΠΑ

Συμψηφισμός οφειλών προς το Δημόσιο με ενισχύσεις από προγράμματα ΕΣΠΑ

Νέα παράταση της υποβολής αιτήσεων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

Ανακοινώθηκε ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ των καταλυτικών προθεσμιών (υποβολής και ακύρωσης) για τη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό και την… Read more

Παράταση μέχρι τη Δευτέρα 06 Ιουνίου 2016 και ώρα 17:00 της υποβολής αιτήσεων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών».

Ανακοινώθηκε επίσημα η παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό και την… Read more

Διευκρινίσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ προχώρησε στην ανακοίνωση διευκρινήσεων σχετικά με την τήρηση των απαραίτητων κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας σε άτομα… Read more

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για τη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

Εδώ θα βρείτε το πλήρες κείμενο της σχετικής Τροποποίησης της Πρόσκλησης & των Παραρτημάτων (1η Τροποποίηση)

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων & Παραρτήματα της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών & Μεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής & της… Read more

Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τη Δράση «Ενίσχυσης Τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)

Συνοπτικός οδηγός «Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις» που εξέδωσε η Διαχειριστική Υπηρεσία του ΕΠΑνΕΚ και αφορά την «Ενίσχυσης Τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων… Read more

Ενημέρωση για προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού προχώρησε στην προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυσης Τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και… Read more