Κέντρα Παραθερισμού Αλλοδαπών

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Ν.3185/55 «περί κέντρων διακοπών και παραθερισμού αλλοδαπών εν Ελλάδι»
 • Άρθρ.12 του Ν.2941/01 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της ΑΕ Ελληνικά Ναυπηγεία κ.α διατάξεις» (ΦΕΚ 201 Α)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • PDF Icon
  Υπουργική Απόφαση 532/1994 532144/ειδ. αριθ. 116/Β591/1994

  Κατάταξη των "ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ & ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ" σύμφωνα με το Ν.2160/93 περί Τουρισμού στα κύρια ή μη κύρια τουριστικά καταλύματα.

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Νόμος 3185/1955

  Κέντρα διακοπών και παραθερισμού αλλοδαπών στην Ελλάδα.

  Κατεβάστε το αρχείο