Γήπεδα Γκολφ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Απόφαση 520010/6/12.01.94 του υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός Προδιαγραφών Γηπέδων Γκολφ» (ΦΕΚ 42 Β). Διορθώσεις σφαλμάτων στο ΦΕΚ 137/ Β/94.
 • Απόφαση 533190/29.07.96 του Υπουργού Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις γηπέδων γκολφ»(ΦΕΚ 900 Β)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • PDF Icon
  Υπουργική απόφαση 533190/1996 ΦΕΚ Β 900

  Προϋποθέσεις έκδοσης - χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις γηπέδων γκολφ

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Υπουργική απόφαση 520010/6/1994 ΦΕΚ Β 42

  Καθορισμός προδιαγραφών Γηπέδων Γκόλφ

  Κατεβάστε το αρχείο