Αρχείο:Ιστορικό: Links

  1. Αρχική
  2. link
Φίλτρο

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μελών

Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ)

Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης αποτελεί τον εξειδικευμένο κρατικό φορέα παροχής τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα.

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (EOT)

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

Συνολικός Πίνακας Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων – Νομαρχών.

Δήμοι και Κοινότητες

Συνολικός Πίνακας Δήμων και Κοινοτήτων.

Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ)

Tο ΙΤΕΠ είναι ερευνητικός οργανισμός με αντικείμενο προβληματισμού την ελληνική οικονομία και ειδικότερα τον τουριστικό τομέα.