Συνεδριακά Κέντρα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Κ.Υ.Α 23908-01/02/1991 «Καθορισμός προδιαγραφών ανέγερσης για τη δημιουργία Συνεδριακών Κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς των κινήτρων του Ν.1892/90» (ΦΕΚ 208 Β) . Διορθώσεις σφαλμάτων της απόφασης αυτής περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ 298/ Β/1991.
 • ΚΥΑ 11280-19/09/2006 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.23908/01.02.91 κοινής απόφασης «Καθορισμός προδιαγραφών ανέγερσης για τη δημιουργία συνεδριακών κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν.1892/90»» (ΦΕΚ 1444 Β)
 • Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Τ/4486-03/12/99 «Προϋποθέσεις χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις Συνεδριακών Κέντρων» (ΦΕΚ 2202 Β).
 • Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Τ/2738-27/04/01 «Συμπλήρωση της Τ/4486/03.12.99 (ΦΕΚ 2202/Β/22.12.99) Απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Προϋποθέσεις χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις Σ.Κ.»» (ΦΕΚ 530 Β)
 • ΚΥΑ Τ7681/03 «Τροποποίηση της ΚΥΑ 23908-1/2/1991 «Καθορισμός προδιαγραφών ανέγερσης για τη δημιουργία συνεδριακών κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν.1892/1990» (ΦΕΚ 1040 Β)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • PDF Icon
  Υπουργική απόφαση 11280/2006 ΦΕΚ Β 1444

  Τροποποίηση της ΚΥΑ 23908-1/2/1991 «Καθορισμός προδιαγραφών ανέγερσης για τη δημιουργία συνεδριακών κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν.1892/1990» (ΦΕΚ 1040 Β)

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Υπουργική απόφαση Τ/7681/2003 ΦΕΚ: Β 1040 20030725

  Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 23908/1.2.1991 "Καθορισμός προδιαγραφών ανέγερσης για την δημιουργία Συνεδριακών Κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν. 1892/1990".

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Υπουργική απόφαση Τ/4486/1999 ΦΕΚ Β 2202

  Προϋποθέσεις χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις Συνεδριακών Κέντρων

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Υπουργική απόφαση 23908/1991 ΦΕΚ Β 208

  Καθορισμός προδιαγραφών ανέγερσης για τη δημιουργία Συνεδριακών Κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν. 1892/90

  Κατεβάστε το αρχείο