Κέντρα Θαλασσοθεραπείας

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • ΚΥΑ 2356/24.11.95 «Προδιαγραφές Κέντρων θαλασσοθεραπείας για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν.1892/90 όπως ισχύει» (ΦΕΚ 986 Β)
 • Απόφαση Τ/2364-26/06/97 του Υπουργού Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις Κέντρων Θαλασσοθεραπείας» (ΦΕΚ 551 Β)
 • Ν.3498/06 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 230 Α)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • PDF Icon
  Νόμος 3498/2006

  Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Υπουργική απόφαση Τ/2364/1997 ΦΕΚ Β 551

  Προϋποθέσεις έκδοσης - χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις κέντρων θαλασσοθεραπείας

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Υπουργική απόφαση 2356/1995 ΦΕΚ Β 986

  Προδιαγραφές κέντρων Θαλασσοθεραπείας για την υπαγωγή τους στο καθεστώς των κινήτρων του Ν. 1892/90, όπως ισχύει

  Κατεβάστε το αρχείο