Ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Ν. 2160/93 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118 Α) άρθρ.2 παράγρ. 2 Β
 • ΠΔ 337/00 «Κατάταξη των Ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων με το σύστημα των κλειδιών» (ΦΕΚ 281 Α)
 • Άρθρ. 36 παράγρ. 3 Ν.3498/06 «Ανάπτυξη Ιαματικού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 230 Α)
 • Απόφαση της Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης 13635/03.11.2006 «Τροποποίηση του Π.Δ 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α/28.12.2000) «Κατάταξη των ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών»» (ΦΕΚ 1684 Β).
 • Δικαιολογητικά για την έκδοση Ε.Σ.Λ : άρθρ. 34 Ν.3498/06 «Ανάπτυξη Ιαματικού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 230 Α).
 • Ν.3766/09 «Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις» άρθρ.1 (ΦΕΚ 102 Α)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • PDF Icon
  Νόμος 3498-2006

  Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Υπουργική απόφαση 13635/2006 ΦΕΚ Β 1684

  Τροποποίηση του π.δ. 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α-28/12/2000) "Κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών"

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Προεδρικό διάταγμα 337/2000 ΦΕΚ Α/281

  Κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Νόμος 2160/1993

  Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

  Κατεβάστε το αρχείο