Διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  • Π.Δ. 33/79 «περί τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων» (ΦΕΚ 10 Α)
  • Απόφαση Γεν.Γραμματέα ΕΟΤ 532249/94

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

  • PDF Icon
    Προεδρικό διάταγμα 33/1979

    Περί τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων

    Κατεβάστε το αρχείο