Συχνές Ερωτήσεις

Πως μπορούν τα ξενοδοχεία να προφυλαχτούν από τουριστικά γραφεία – κακοπληρωτές;

Η δημιουργία ενός τέτοιου portal από το Ξ.Ε.Ε μας έχει απασχολήσει στο παρελθόν αλλά σκοντάφτει σε πολύ δύσκολα νομικά ζητήματα. Τα νομικά μέσα πρόληψης κατά κακοπληρωτών τουριστικών γραφείων, πρέπει να τοποθετούνται στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών και στην αποτύπωση αυτών στο κείμενο των τουριστικών συμβάσεων. Θα πρέπει να προβλεφθεί η καταβολή ικανού ποσού κατά την κατάρτιση της συμβάσεως ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της και η δυνατότητα άμεσης καταγγελίας της συμβάσεως σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των οφειλομένων ποσών πέραν ορισμένης προθεσμίας. Εναλλακτικά μπορεί να προβλεφθεί στις συμβάσεις ότι το αντίτιμο που συμφωνείται θα καταβάλλεται προς το Ξενοδοχείο προκαταβολικά, σε κάθε περίπτωση πριν την άφιξη του πελάτη.

Πως μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ηχορύπανσης από παρακείμενα bar κλπ;

Το πρόβλημα της ηχορύπανσης μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με αυστηρή εφαρμογή των κειμένων διατάξεων από τα αρμόδια όργανα αστυνόμευσης. Οι επιπτώσεις σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να φτάσουν μέχρι την σφράγιση του καταστήματος και την προσωρινή ή οριστική ανάκληση της αδείας λειτουργίας. Το πρόβλημα εντοπίζεται σε περιοχές όπου είτε τα Αστυνομικά Όργανα είτε οι Δημοτικές Αρχές δεν κάνουν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Για την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων, αρμόδιοι είναι η δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο, οι οποίοι οφείλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνδρομή των προϋποθέσεων να λάβουν τη σχετική απόφαση.
Κατ’ εξαίρεση για την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ενός καταστήματος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την παροχή της εντολής προς σφράγιση αυτών, αρμόδιος είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας, ο οποίος οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνδρομή των προϋποθέσεων να λάβει τη σχετική απόφαση. Το ίδιο όργανο, εντός της αυτής προθεσμίας, παρέχει την εντολή για τη σφράγιση των καταστημάτων που λειτουργούν χωρίς άδεια.
Παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 και 143 του παρόντος και κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.
Αρμόδιο όργανο για τη σφράγιση και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων, όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, είναι η δημοτική αστυνομία ή το όργανο, που ορίζεται για το σκοπό αυτόν από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και αποτελείται από υπαλλήλους ή και αιρετούς στην περίπτωση που δεν έχει συσταθεί δημοτική αστυνομία.
Το αρμόδιο όργανο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων, δύναται, όπου κρίνει αναγκαίο, να ζητά τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία υποχρεούται να την παρέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 161 του π.δ. 141/1991 (ΦΕΚ 58 Α΄).

Τι γίνεται με την ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. των μικρών ξενοδοχείων;

Ο νόμος 4075/2012 (άρθρο 32) προβλέπει την απαλλαγή από την ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. των μικρών μέχρι 5 δωμάτια ξενοδοχείων και την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 30% για όλα τα ξενοδοχεία από 6 – 10 δωμάτια και για τα υπόλοιπα από 11 δωμάτια και άνω που λειτουργούν σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων ή κάτω των 1.000 στους νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοίας, Κορινθίας, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης. Επίσης σε περίπτωση που τα ανωτέρω ξενοδοχεία τα εκμεταλλεύονται ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, τότε στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγεται υποχρεωτικά ΜΟΝΟ ο ένας εταίρος.
Παρ’ όλα αυτά μέχρι τώρα ο Ο.Α.Ε.Ε. εξέδωσε την υπ’ αριθ. 37/11-7-2012 εγκύκλιο βάσει της οποίας δίνει οδηγίες εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων για τα ξενοδοχεία που άρχισαν να λειτουργούν από 1/7/2012 και μετά, χωρίς να εκδώσει αντίστοιχη εγκύκλιο και να εφαρμόσει τις εν λόγω απαλλαγές και λοιπές ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα ξενοδοχεία που ήδη λειτουργούσαν μέχρι την 1/7/2012. Έχουμε επισημάνει το πρόβλημα στον Υπουργό κ. Βρούτση που υποσχέθηκε να προωθήσει σχετική νομοθετική ρύθμιση που θα διευθετεί το θέμα. Ήδη στο προωθούμενο για ψήφιση στη Βουλή Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας περιλαμβάνεται διάταξη που δίνει λύση στα μικρά μέχρι 10 δωμάτια ξενοδοχεία.
Παρακολουθούμε την υπόθεση και θα σας ενημερώνουμε για τις εξελίξεις.
Όλα τα σχετικά έγγραφα θα τα βρείτε στο site του Ξ.Ε.Ε www.grhotels.gr στη θέση Επιχειρηματική Ενημέρωση> Εργασία Ασφάλιση> Ασφάλιση ΟΑΕΕ.

Τι γίνεται με την αύξηση της τιμής των ακτοπλοϊκών εισιτήριων που πλήττει τους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας.

Το Ξ.Ε.Ε. κατ’ απαίτηση μελών του που δραστηριοποιούνται στη νησιώτικη Ελλάδα από τις αρχές του 2012 έθεσε το θέμα του κόστους των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στον τότε Υφυπουργό Ναυτιλίας κ. Άδωνη Γεωργιάδη αλλά και τώρα πρόσφατα στις 27/2/2013 στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Αθαν. Μπούσιο, οι οποίοι παραβρέθηκαν στις αντίστοιχες συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ξ.Ε.Ε. Τα σχετικά δελτία τύπου είναι διαθέσιμα στο site του Ξ.Ε.Ε. www.grhotels.gr στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ –> ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ –> ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ στις 25/1/2012 και στις 27/2/2013.

Γιατί οι ξενοδόχοι ιδιοκτήτες φυσικά πρόσωπα πληρώνουν Φ.Α.Π. πολύ περισσότερο από ότι οι εταιρείες;

Από το 2010 με την επιβολή του ΦΑΠ με τον νόμο 3842/2010 άρθρα 27 – 50 (ΦΕΚ 58Α/2010) έχουμε επισημάνει στο Υπουργείο Οικονομικών την άνιση μεταχείριση των φυσικών προσώπων ιδιοκτητών – εκμεταλλευτών ξενοδοχείων έναντι των εταιρειών που κατέχουν και ιδιοχρησιμοποιούν ξενοδοχεία. Από τότε σε κάθε ευκαιρία ξαναθίγαμε το θέμα στον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Έτσι φτάσαμε στην παρούσα φάση με την αποστολή αρχές του 2013 των εκκαθαριστικών του ΦΑΠ 2010 στα φυσικά πρόσωπα και έπεται σε λίγο καιρό η αποστολή των εκκαθαριστικών για το 2011 και 2012. Τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν οι ξενοδόχοι – φυσικά πρόσωπα είναι πράγματι δυσβάσταχτα. Στις 11/1/2013 με έγγραφό μας προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα και τον Υφυπουργό κ. Γιώργο Μαυραγάνη τονίσαμε για άλλη μία φορά την άνιση μεταχείριση και ζητήσαμε να ενταχθούν και τα φυσικά πρόσωπα ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές ξενοδοχείων στην ευνοϊκή ρύθμιση (0,33‰) υπολογισμού του ΦΑΠ των ξενοδοχειακών ακινήτων. Η εν λόγω επιστολή έχει αναρτηθεί στις 11/1/2013 στο site του Ξ.Ε.Ε. στην επιχειρηματική ενημέρωση –> επικαιρότητας –> νέα –> ειδήσεις.
Τέλος στα πλαίσια του διαλόγου για τον νέο φόρο ακινήτων που συζητείται αυτό το διάστημα έχουμε ζητήσει για όλα ανεξαιρέτως τα ξενοδοχεία να παραμείνει η επιβάρυνση στα ίδια επίπεδα του μειωμένου συντελεστή 0,33‰, είτε ανήκουν σε εταιρείες, είτε σε φυσικά πρόσωπα.

Πως μπορούν τα ξενοδοχεία 2 αστέρων εφ' όσον έχουν ανακαινιστεί να χαρακτηριστούν ως 3 αστέρων; Μήπως μέσω αλλαγής του υφιστάμενου νομικού πλαισίου.

Το Επιμελητήριο αποβλέποντας: (α) στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ξενοδοχίας, (β) στον εξορθολογισμό της διαδικασίας αξιολόγησης των ξενοδοχειακών προσφερόμενων υπηρεσιών και (γ) γενικά στην καλυτέρευση της αναγνωρισιμότητας του ξενοδοχειακού προϊόντος από περισσότερους επισκέπτες – καταναλωτές, έχει ήδη προχωρήσει στη διερεύνηση της εφαρμογής του ευρωπαϊκού συστήματος κατάταξης ξενοδοχείων “Hotelstars Union” στην Ελληνική Ξενοδοχία.
Το σύστημα “Hotelstars Union” εφαρμόζεται σε 13 χώρες και αφορά πάνω από 180 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες, πολλοί εκ των οποίων προέρχονται από σημαντικές χώρες – αποστολής τουριστών για την Ελλάδα (Γερμανία, Ελβετία, Σουηδία, Ολλανδία, κλπ.). Σκοπός αυτής της διερεύνησης είναι να διαμορφωθεί ένα σύστημα κατάταξης της Ελληνικής Ξενοδοχίας: Αναγνωρίσιμο από τον μέσο Ευρωπαίο Τουρίστα, Ανταγωνιστικό με τις Ευρωπαϊκές Ξενοδοχειακές Μονάδες και Φιλικό για τον Έλληνα ξενοδόχο.
Η πρώτη φάση της πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος “Hotelstars Union” σε ξενοδοχειακά καταλύματα κλασσικού τύπου ολοκληρώθηκε με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα (τα οποία ανακοινώθηκαν σε ειδική εκδήλωση στις 14 Ιανουαρίου 2013). Ειδικά, τα ξενοδοχειακά καταλύματα της κατηγορίας 2* πληρούν σχεδόν του 86% των υποχρεωτικών κριτηρίων του συστήματος. Η πλειονότητα των ξενοδοχείων 2* του δείγματος συγκεντρώνει υψηλή βαθμολογία, λόγω των πρόσθετων προσφερόμενων υπηρεσιών και ιδίως: Παροχές υγιεινής, Εξοπλισμός δωματίου, Ανέσεις Ύπνου, Πρόσβαση στο διαδίκτυο, Φύλαξη τιμαλφών κλπ.. Έτσι λοιπόν, πολλά ξενοδοχεία 2* του δείγματος με σχετική ευκολία θα μπορούσαν να πιστοποιηθούν ότι παρέχουν υπηρεσίες 2*Superior (Superior: σήμα ποιότητας και marketing για τα υψηλότερα βαθμολογούμενα ξενοδοχεία κάθε κατηγορίας) ή ακόμα και ανώτερης κατηγορίας (δηλ. 3*). Το ΞΕΕ βασιζόμενο στα ανωτέρω έχει ξεκινήσει διαδικασίες ένταξης στο σύστημα Hotelstars Union.

Υπάρχει η δυνατότητα παρέμβασης με οποιοδήποτε τρόπο για τη μείωση των επιτοκίων στα τραπεζικά δάνεια των ξενοδοχείων.

Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2012 το Ξ.Ε.Ε. κατέθεσε, ύστερα από μελέτη που διενήργησε το ΙΤΕΠ ολοκληρωμένη πρόταση στον Υπουργό Ανάπτυξης και Υποδομών κ. Κωστή Χατζηδάκη για τη ρύθμιση των δανείων των ξενοδοχειακών επιχ/σεων η οποία έχει αναρτηθεί στο site του Ξ.Ε.Ε.: www.grhotels.gr στις 21/9/2012 στην θέση επιχειρηματική ενημέρωση –> επικαιρότητα.

Τι γίνεται με την αντιμετώπιση της παραξενοδοχίας.

Ο Ε.Ο.Τ. έχει την αρμοδιότητα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στα μη νομίμως λειτουργούντα καταλύματα κύρια και βοηθητικά. Οι Δ.Ο.Υ. έχουν την αρμοδιότητα να ελέγχουν φορολογικά όλες τις επιχειρήσεις.
Το Ξ.Ε.Ε. θέλοντας να συμβάλει στην καταπολέμηση της παραξενοδοχίας δημιούργησε το Παρατηρητήριο Παραπλανητικής Διαδικτυακής Διαφήμισης (ΠΠΔΔ) όπου όλοι μπορούν να καταγγείλουν την παράνομη λειτουργία και την παραπλανητική διαφήμιση καταλυμάτων στο διαδίκτυο. Τις παραβατικές αυτές συμπεριφορές όσον αφορά τα μέλη μας προσπαθούμε να τις διευθετήσουμε φιλικά μέσω προειδοποιητικών επιστολών. Οι λίγες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στις υποδείξεις μας μαζί με τις υπόλοιπες καταγγελίες παράνομης λειτουργίας και παραπλανητικής διαφήμισης βοηθητικών καταλυμάτων ή ακόμη και μεμονωμένων διαμερισμάτων διαβιβάζονται στον Ε.Ο.Τ. για την άσκηση του προβλεπόμενου ελέγχου.
Η υποχρέωση επίσης βάσει του Ν. 4070/2012 αναγραφής του αριθμού ΜΗΤΕ (Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων) σε όλες τις διαφημιστικές καταχωρήσεις όλων των τουριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς, τον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο, ιστοσελίδες και ιστολόγια του διαδικτύου, σκοπό έχει την καταπολέμηση της παραξενοδοχίας και της παράνομης διαφημιστικής προβολής.

Πως γίνεται η αναλογική χρέωση δημοτικών τελών από τους Δήμους σύμφωνα με τον χρόνο λειτουργίας των ξενοδοχείων.

Υπάρχει η δυνατότητα αυτή (χωρίς διακοπή ηλεκτροδότησης της μονάδας), ύστερα από αίτηση που πρέπει να υποβληθεί στο Δήμο και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η υπ’ αριθ. 71251/19-12-2007 εγκύκλιος του Υπουργ. Εσωτερικών προς τους Δήμους, η οποία μαζί με τα σχετικά έντυπα είναι αναρτημένη στο site του Ξ.Ε.Ε.: www.grhotels.gr, Επιχειρηματική ενημέρωση –> διαδικασίες για ξενοδόχους –> τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

Γιατί το Ξ.Ε.Ε. δεν δημιουργεί ένα portal στο internet όπου οι ξενοδόχοι θα ενημερώνουν και θα ενημερώνονται για την φερεγγυότητα των τουριστικών γραφείων με τα οποία πρόκειται να συνεργαστούν.

Η δημιουργία ενός τέτοιου portal από το Ξ.Ε.Ε μας έχει απασχολήσει στο παρελθόν αλλά σκοντάφτει σε πολύ δύσκολα νομικά ζητήματα. Τα νομικά μέσα πρόληψης κατά κακοπληρωτών τουριστικών γραφείων, πρέπει να τοποθετούνται στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών και στην αποτύπωση αυτών στο κείμενο των τουριστικών συμβάσεων. Θα πρέπει να προβλεφθεί η καταβολή ικανού ποσού κατά την κατάρτιση της συμβάσεως ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της και η δυνατότητα άμεσης καταγγελίας της συμβάσεως σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των οφειλομένων ποσών πέραν ορισμένης προθεσμίας. Εναλλακτικά μπορεί να προβλεφθεί στις συμβάσεις ότι το αντίτιμο που συμφωνείται θα καταβάλλεται προς το Ξενοδοχείο προκαταβολικά, σε κάθε περίπτωση πριν την άφιξη του πελάτη.

Γιατί τα ξενοδοχεία 3 αστέρων εξαιρέθηκαν από το νέο ΕΣΠΑ.

Πράγματι αρχικά υπήρξε εξαίρεση από το νέο πρόγραμμα των ΜΜΕ, των ΠΕΠ των ξενοδοχείων 3* μέχρι 100 κλινών. Μετά όμως από άμεση παρέμβαση του Ξ.Ε.Ε. προς τον Υπουργό Ανάπτυξης η προκήρυξη του προγράμματος διορθώθηκε έτσι ώστε τελικά και τα ξενοδοχεία 3* να μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα

Ποια η άποψη του Ξ.Ε.Ε. για την τουριστική εκπαίδευση;

Η άποψη του ΞΕΕ για την τουριστική εκπαίδευση στη χώρα έχει αναρτηθεί στο site του Ξ.Ε.Ε. www.grhotels.gr στη θέση – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ> ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ στις 10/8/2012 όπου και μπορείτε να την αναζητήσετε. Επίσης ύστερα από συζητήσεις το Δ.Σ. του Ξ.Ε.Ε. πρόσφατα ενέκρινε ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Ελληνογερμανικής συνεργασίας με σκοπό την διττή επαγγελματική εκπαίδευση στον τουρισμό, σε τρεις περιοχές της Ελλάδας ήτοι στην Κρήτη, στην Αθήνα και στην Κομοτηνή. Όλα τα σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα έχουν αναρτηθεί στο site του Ξ.Ε.Ε. στις 12/2/2013 στα τελευταία νέα.

Τι πιστεύει το Ξ.Ε.Ε. σχετικά με την ελληνική γαστρονομία και με ποια στρατηγική θα ξεχωρίσει η ελληνική φιλοξενία στην παγκόσμια βιομηχανία του τουρισμού.

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) επιτελώντας το θεσμικό του ρόλο υποστηρίζει την ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας της χώρας και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, μεταξύ άλλων και μέσα από την αξιοποίηση της γαστρονομικής μας κληρονομιάς. Έμπρακτη απόδειξη αποτελεί το πρόγραμμα Ελληνικό Πρωινό (www.greekbreakfast.gr) το οποίο υλοποιείται από τον Σεπτέμβριο του 2012.
Στο πλαίσιο του προγράμματος εμπλουτίζεται το πρωινό που προσφέρεται στα Ελληνικά ξενοδοχεία, με αγνά και μοναδικά προϊόντα της Ελληνικής γης καθώς και παραδοσιακά εδέσματα της κάθε περιοχής της Ελλάδας. Στόχος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους επισκέπτες των ξενοδοχείων μας να γνωρίσουν τον άφθονο γαστρονομικό πλούτο της χώρας μας και κατ’ επέκταση να αναβαθμίσουμε την ταξιδιωτική εμπειρία τους.

Πως προέκυψε η υποχρέωση ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε.

1. Όπως είναι γνωστό, το Ταμείο Προνοίας Ξενοδόχων (Τ.Π.Ξ.), που ήταν Τμήμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος από την ίδρυσή του, εντάχθηκε την 1η Αυγούστου 2008, στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).
2. Η ένταξη έγινε με τον νόμο 3655/2008 με πρωτοβουλία της κυβέρνησης της τότε αρμοδίας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Φ. Πάλλη – Πετραλιά.
3. Έτσι, από 1/8/2008 οι ασφαλισμένοι ξενοδόχοι και εκμεταλλευτές Κάμπινγκ του Τ.Π.Ξ. μεταφέρθηκαν υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε., θεωρούνται δε ασφαλισμένοι του και διέπονται από την νομοθεσία του, από την οποία καθορίζεται και το ποσό της εισφοράς προς τον Ο.Α.Ε.Ε.
4. Από την παραπάνω ημερομηνία ένταξης, ο Ο.Α.Ε.Ε. συνεχίζει να πληρώνει τις συντάξεις του κατέβαλλε το Τ.Π.Ξ. στους συνταξιούχους του.
5. Το ποσό σύνταξης των ασφαλισμένων που θα θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/8/2008, αποτελείται από δύο τμήματα:
α) Το τμήμα της σύνταξης για το χρόνο που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του Τ.Π.Ξ., υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ταμείο Προνοίας Ξενοδόχων και
β) Το τμήμα της σύνταξης για το χρόνο που έχει διανυθεί στον Ο.Α.Ε.Ε., υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ο.Α.Ε.Ε.
Το άρθροισμα των δύο παραπάνω τμημάτων της σύνταξης, αποτελεί το συνολικό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στον συνταξιούχο από τον Ο.Α.Ε.Ε.
Το Ξ.Ε.Ε. δεν έδωσε από μόνο του καμία λίστα ξενοδοχείων ή Κάμπινγκ στον Ο.Α.Ε.Ε., ούτε από μόνο του υποχρέωσε τα μέλη του να υπαχθούν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.

Πως μπορεί να διορθωθεί η επιφάνεια βάσει της οποίας υπολογίζεται το ΕΕΤΗΔΕ στα Κάμπινγκ.

Για την διόρθωση της επιφάνειας επί της οποίας υπολογίστηκε το ΕΕΤΗΔΕ 2011 και 2012 θα πρέπει να απευθυνθείτε στον οικείο Δήμο και στη συνέχεια στην Δ.Ο.Υ. Μπορεί ο Δήμος να υπολογίζει Δ.Τ. και ΤΑΠ βάσει πλασματικής επιφάνειας αλλά το ΕΕΤΗΔΕ πρέπει να υπολογίζεται μόνο στη δομημένη επιφάνεια του Κάμπινγκ. Εάν ο Δήμος αρνηθεί να σας το διορθώσει τότε μπορείτε να ενεργήσετε κατ’ αρχήν εξωδίκως εναντίον του και στη συνέχεια δικαστικά.

Αντιμετώπιση του παράνομου υπαίθριου Κάμπινγκ.

Είναι σίγουρο ότι το παράνομο υπαίθριο Κάμπινγκ αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τα νομίμως λειτουργούντα Κάμπινγκ επιβαρύνει το περιβάλλον και υποβαθμίζει το τουριστικό προϊόν μας. Έχουμε θέσει το θέμα και σε επίπεδο Υπουργείων Τουρισμού και Δημόσιας Τάξης όσον αφορά την αυστηρότερη αστυνόμευση των τουριστικών περιοχών, αλλά και σε τοπικό επίπεδο προς αστυνομικά τμήματα τα οποία είναι υπεύθυνα για την τήρηση της νομοθεσίας.

Πως εξασφαλίζεται ο ξενοδόχος από τους κακόπιστους πελάτες οι οποίοι κάνουν κράτηση και στη συνέχεια δεν εμφανίζονται.

Ο κανονισμός σχέσεων ξενοδόχων και πελατών όπως ισχύει ακόμη και σήμερα αναφέρει στα άρθρα 2 & 3 τα εξής:
Άρθρο 2
Ο ξενοδόχος υποχρεούται να απαντά εγγράφως ή τηλεγραφικώς μέσα σε 3 ημέρες, ότι αποδέχεται ή όχι τις παραγγελίες για ενοικίαση δωματίων που έχουν διαβιβαστεί σ’ αυτόν εγγράφως, τηλεφωνικώς ή τηλεγραφικώς και σε καταφατική περίπτωση δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή μέχρι 25% στο σύνολο της τιμής διανυκτέρευσης για όλες τις ημέρες της διαμονής που έχουν παραγγελθεί. Η προκαταβολή δεν πρέπει να είναι κατώτερη του μισθώματος μιας ημέρας. Η παραγγελία κράτησης θεωρείται ότι ολοκληρώνεται με τη λήψη της προκαταβολής που καθορίσθηκε κατά τα ανωτέρω, ή με την έγγραφη αποδοχή της κράτησης από τον ξενοδόχο.
Άρθρο 3
Όποιος παραγγείλει δωμάτια προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για προκαθορισμένη χρονική περίοδο και τελικά δεν τα χρησιμοποιήσει για όλη ή μέρος της περιόδου, οφείλει να αποζημιώσει το ξενοδόχο με το μισό της τιμής που συμφωνήθηκε για την περίοδο που δεν τα χρησιμοποίησε. Αν όμως ο πελάτης προειδοποίησε τον ξενοδόχο πριν από 21 τουλάχιστον ημέρες, τότε απαλλάσσεται από την αποζημίωση και ο ξενοδόχος υποχρεούται στην άμεση επιστροφή της προκαταβολής που τυχόν εισέπραξε.

Πως μπορεί ν' αντιμετωπιστεί η πίεση των μικρών ξενοδόχων μέσω του ανταγωνισμού τιμών που επιβάλλουν τα μεγάλα ξενοδοχεία.

Με την οδηγία 123 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οποία προσαρμόστηκε και η Ελληνική Νομοθεσία με τον Ν. 3844/2010, απαγορεύεται πλέον οποιαδήποτε παρέμβαση στην διαμόρφωση των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών. Κατά συνέπεια από το 2011 δεν προβλέπονται κατώτατα όρια τιμών ξενοδοχείων και οι επιχειρήσεις καθορίζουν ελεύθερα τις τιμές τους και προς τα πάνω και προς τα κάτω.

Γιατί τα βοηθητικά καταλύματα απαλλάσσονται από τον Ο.Α.Ε.Ε.

Με τον Ν. 4075/2012 (άρθρο 32) καθιερώνεται πλέον η ίδια μεταχείριση των εκμεταλλευτών ξενοδοχείων και των εκμεταλλευτών βοηθητικών καταλυμάτων όσον αφορά την ασφάλισή τους στον Ο.Α.Ε.Ε.

Γιατί τα βοηθητικά καταλύματα δεν πληρώνουν στους ΟΣΔ πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων;

Και τα βοηθητικά καταλύματα είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν δικαιώματα στους οργανισμούς εκπροσώπησης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Εάν οι εκπρόσωποι της Α.Ε.Π.Ι αμελούν να τα διεκδικήσουν είναι άλλο θέμα.

Τι έχει κάνει το Ξ.Ε.Ε. για την μείωση του ΕΕΤΗΔΕ;

Το Ξ.Ε.Ε. από το 2011 είχε καταθέσει προσφυγή κατά του ΕΕΤΗΔΕ στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η απαλλαγή από το ΕΕΤΗΔΕ ετών 2011 και 2012 του 35% της συνολικής επιφάνειας των ξενοδοχείων καθώς και η εφαρμογή μειωμένων συντελεστών κατά 30% για τα πάνω από 1000 τ.μ. και κατά 60% για τα πάνω από 2000 τ.μ. μπορεί να θεωρηθεί ως θετική κατάληξη της προσπάθειάς μας υπό τις παρούσες συνθήκες δημοσιονομικής προσαρμογής.
Όπως έχει δηλώσει η Κυβέρνηση αλλά και το ΣτΕ έχει κρίνει το ΕΕΤΗΔΕ δεν μπορεί να έχει μόνιμο χαρακτήρα και θα αντικατασταθεί – ενσωματωθεί στο νέο φόρο ακινήτων που επεξεργάζεται αυτό το διάστημα το Υπουργείο Οικονομικών και για τον οποίο με παρέμβασή μας έχουμε ζητήσει να μην επιβαρύνει περαιτέρω τα ευρισκόμενα σε οριακή οικονομική κατάσταση ξενοδοχεία.

Τι γίνεται με τις υποχρεώσεις των ξενοδοχείων για πνευματικά – συγγενικά δικαιώματα;

Το Ξ.Ε.Ε. εδώ και πολλά χρόνια έχει ασχοληθεί με το θέμα των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων εξαντλώντας κάθε δικαστικό μέσο. Το 2011 μετά και την τελευταία εις βάρος των ξενοδοχείων απόφαση του Αρείου Πάγου η Διοίκηση του Ξ.Ε.Ε. κατέβαλε συντονισμένες προσπάθειες προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, Υπουργείο Πολιτισμού – Τουρισμού, ΟΠΙ, ΟΣΔ, ξενοδοχειακές οργανώσεις και προς τα μέλη του, με σκοπό την εξεύρεση δίκαιης λύσης στο θέμα των αμοιβών, υπό τη δαμόκλειο σπάθη των υπέρογκων αμοιβών που ζητούσαν οι ΟΣΔ από τα ξενοδοχεία με βάση το εντελώς αυθαίρετο αμοιβολόγιό τους, λαμβανομένου υπόψη και του διπλασιασμού των εν λόγω απαιτήσεων σύμφωνα με το νόμο σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας.
Οι διαπραγματεύσεις που έγιναν υπό την καθοδήγηση του ΟΠΙ τελούσαν εις γνώσιν του τότε Υπουργού Πολιτισμού – Τουρισμού κ. Π. Γερουλάνου ο οποίος δημοσίως είχε διαμηνύσει ότι θα προβεί σε νομοθετική ρύθμιση εάν η προσπάθεια δεν κατέληγε σε συμφωνία, χωρίς όμως τελικά να το πράξει.
Καταλήξαμε λοιπόν στην υπογραφή ενός μνημονίου με τον ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ και ενός μνημονίου με τους ΟΣΔ ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ, ΕΡΑΤΩ και GRAMMO βάσει των οποίων μειώθηκαν οι αιτούμενες αμοιβές τους μέχρι και 72% ενώ δεν αναζητούνταν αναδρομικές αμοιβές πενταετίας.
Τα εν λόγω μνημόνια με όλα τα λοιπά έγγραφα και τις αμοιβές θα τα βρείτε στο site του Ξ.Ε.Ε. www.grhotels.gr στη διαδρομή επιχειρηματική ενημέρωση –> πνευματικά –> συγγενικά δικαιώματα.
Επίσης συμφωνήσαμε και με την ΑΕΠΙ να διατηρηθούν σταθερές για τα επόμενα χρόνια οι αμοιβές τους οι οποίες ούτως ή άλλως ήταν σε λογικά επίπεδα.
Στη συνέχεια εμφανίστηκε και ο ΟΣΔ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ με τον οποίο επιδιώξαμε να έλθουμε σε ανάλογη συμφωνία χωρίς όμως να καταστεί δυνατό λόγω των παράλογων και υπερβολικών αξιώσεων που έθεταν. Έτσι καταλήξαμε πρόσφατα στην κατάθεση εναντίον τους εξώδικης διαμαρτυρίας – Πρόσκλησης Δήλωσης, η οποία και αυτή έχει αναρτηθεί στο site του Ξ.Ε.Ε. καθώς και στην σύνταξη ενός υποδείγματος ασφαλιστικών μέτρων που θα είναι έτοιμο σε λίγες ημέρες και θα αναρτηθεί στο site του Ξ.Ε.Ε για να το χρησιμοποιούν τα μέλη μας κατά του Ο.Σ.Δ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.
Τέλος με την εμφάνιση και του ΟΣΔ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ με παρέμβασή μας προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού κ. Κώστα Τζαβάρα ζητήσαμε την παρέμβασή του, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η άναρχη κατάσταση και να διαμορφωθεί ένα δίκαιο, σταθερό και ενιαίο αμοιβολόγιο για όλους τους ΟΣΔ, χωρίς όμως η προσπάθεια αυτή να καρποφορήσει.

Πότε θα πληρωθούν οι ξενοδόχοι για τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού του ΟΓΑ έτους 2012;

Κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Γ.Α (τηλ: 213 1519303) μας ενημέρωσαν πως η κάποια καθυστέρηση οφείλεται στην δημιουργία μιας μηχανογραφικής εφαρμογής έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται ηλεκτρονική επεξεργασία και ο έλεγχος των δικαιούχων και των πληρωμών στα ξενοδοχεία. Τέλος Μαρτίου με αρχές Απριλίου πιστεύουν να ξεκινήσει η εξόφληση.

Ποια η συμβολή του Ξ.Ε.Ε. στην τουριστική προβολή της χώρας;

Το Ξ.Ε.Ε. έχοντας μέλη του όλα τα ξενοδοχεία και Κάμπινγκ όλης της Ελλάδας, ενδιαφέρεται για την τουριστική προβολή όλων των περιοχών της χώρας και όχι μεμονωμένων πόλεων.
Έτσι πράττοντας το Διοικητικό Συμβούλιο του Ξ.Ε.Ε. με ομόφωνη απόφασή του αποδέχτηκε σχετική πρόταση για συμμετοχή του Ξ.Ε.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της υπό σύσταση εταιρείας «MARKETING GREECE» με εταίρους του ΣΕΤΕ και την Ένωση Διαφημιστών Ελλάδας. Η εν λόγω εταιρεία θα αναλάβει τον συντονισμό και την οργάνωση της προβολής του Ελληνικού Τουρισμού η δε συμμετοχή του Ξ.Ε.Ε. θεωρήθηκε επιβεβλημένη για λόγους ισορροπίας προς όφελος όλων των μελών αλλά και για να έχει την δυνατότητα το Ξ.Ε.Ε. με τη συμμετοχή του να προτείνει δράσεις και ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για την ανάπτυξη και προβολή του Ελληνικού Τουρισμού.

Τι γίνεται με την εξίσωση των ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης και το τεράστιο κόστος για τα ορεινά ξενοδοχεία;

Ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο διαμαρτυρηθήκαμε εγγράφως στο Υπουργείο Οικονομικών για την δυσβάσταχτη επιβάρυνση των μικρών κυρίως ξενοδοχείων που λειτουργούν στις ορεινές περιοχές της χώρας από την εξίσωση του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. (Η επιστολή έχει αναρτηθεί στο site του Ξ.Ε.Ε. στις 16/11/2012 στη Δ/νση επιχειρηματική ενημέρωση –> επικαιρότητα –> νέα –> ειδήσεις). Υπό τις παρούσες συνθήκες δημοσιονομικής πολιτικής το γεγονός ότι συνεχίζεται το καθεστώς επιστροφής στα ξενοδοχεία ποσού 125 € ανά χίλια λίτρα πετρελαίου κίνησης που αγοράζουν πιστεύουμε ότι αποτελεί θετική εξέλιξη.

Τι θα γίνει με τη μείωση Φ.Π.Α. στην εστίαση.

Έχουμε τεκμηριώσει με μελέτη του ΙΤΕΠ την αναγκαιότητα μείωσης του Φ.Π.Α. στην εστίαση, το ζητήσαμε, το επιδιώκουμε και φαίνεται ότι και η Κυβέρνηση το έχει αντιληφθεί και προσπαθεί να το περάσει στην ΤΡΟΪΚΑ.

Τα διατηρητέα ξενοδοχεία Β’ κατηγορίας γιατί δεν μπήκανε στο ΕΣΠΑ.

Με έγγραφό μας που έχουμε αναρτήσει στο site του Ξ.Ε.Ε. στις 21/2/2013 στην θέση ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ –> ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ και σας κοινοποιούμε, έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Ανάπτυξης να ενταχθούν όλα τα παραδοσιακά καταλύματα ανεξαρτήτως κατηγορίας στο προκηρυχθέν πρόγραμμα ενίσχυσης των ΜΜΕ του ΕΣΠΑ, καθώς επίσης και όλα τα ξενοδοχεία και παραδοσιακά καταλύματα που λειτουργούν σε περιοχές εφαρμογής του Ο.Π.Α.Α.Χ. και λόγω των περιορισμών που υπάρχουν δεν μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα LEADER του Ε.Γ.Τ.Α.Α. (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.)
Σε συνέχεια του αιτήματος του Ξ.Ε.Ε. προς το Υπουργείο Ανάπτυξης υπεγράφη από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη απόφαση τροποποίησης των παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και ΧΙΙ του οδηγού του προγράμματος βάσει της οποίας:
α) Εντάσσονται στις κατηγορίες επιχειρήσεων που μπορεί να επιχορηγηθούν από το πρό- γραμμα και οι ξενοδοχειακές και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε πα- ραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια όλων των κατηγοριών και τάξεων δυναμικότητας κάτω των 100 κλινών.
β) Τα κριτήρια διαχωρισμού ΟΠΑΑΧ δεν έχουν εφαρμογή για τις τουριστικές επιχειρήσεις στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας έτσι ώστε τα ξενοδοχεία των περιφερειών αυτών να μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα σύμφωνα με τις προβλέψεις από αυ- το προϋποθέσεις και
γ) Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων μέχρι 10/5/2013.

Γιατί οι λογαριασμοί της ΔΕΗ έρχονται στα ξενοδοχεία κάθε μήνα

Η μηνιαία έκδοση των λογαριασμών της ΔΕΗ δεν εφαρμόζεται μόνο στα ξενοδοχεία αλλά σε όλα τα επαγγελματικά τιμολόγια με υψηλή κατανάλωση. Είναι μία πάγια τακτική της ΔΕΗ.

Σχετικά με τον Φ.Α.Π στις ατομικές επιχειρήσεις προτείνετε να προβούμε όλοι στη δημιουργία εταιρειών και εάν αυτό συμφέρει

Δεν μπορούμε να σας πούμε ακόμη πριν δούμε τις νέες ρυθμίσεις για τον νέο φόρο ακινήτων. Εάν πάντως συνεχιστεί ο διαφορετικός άνισος τρόπος υπολογισμού του φόρου μεταξύ των εταιρειών και των φυσικών προσώπων, τότε η δημιουργία εταιρείας θα είναι η δέουσα λύση.