Κατηγορία:Πράσινος Τουρισμός

Πράσινος Τουρισμός

Παράταση μέχρι 29/5/2014 του χρόνου υλοποίησης των έργων που έχουν ενταχθεί στην πράξη «Πράσινος Τουρισμός»

Με την υπ’ αριθ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.02/1330/19-12-2013 (ΦΕΚ 3375/Β’/2013) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Τουρισμού δόθηκε παράταση μέχρι τις 29/5/2014… Read more

Προκήρυξη της Πράξης ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Η Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»2007-2013… Read more