Προκήρυξη της Πράξης ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Η Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»2007-2013 (ΕΠΑΕ). Συνημμένα θα βρείτε το ΦΕΚ και τα Παραρτήματα


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ