ΠΟΛ.1206-30/12/2010 απόφαση του Υπ. Οικονομικών

Διευκρινίζεται ότι στη διαδικασία καταβολής του Φ.Π.Α. των επενδυτικών αγαθών που προβλέπεται με την Π2869/2389/ΠΟΛ.137/1987 ΑΥΟ, υπάγονται όχι μόνο τα πάγια των ξενοδοχειακών επιχ/σεων που έχουν χαρακτήρα μηχανολογικού εξοπλισμού αλλά και τα έπιπλα….


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ