Ξενοδόχοι και διευθυντές ξενοδοχείων

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Βασιλικό Διάταγμα της 1-7/11/1938 «περί προσόντων ξενοδόχων και ξενοδοχείων».
 • Άρθρ.7 του Ν.Δ 3594/1956 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Νομοθεσίας».
 • Εγκύκλιος ΕΟΤ 522729-29/05/95.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • PDF Icon
  Νομοθετικό διάταγμα 3594/1956

  Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Βασιλικό Διάταγμα 07/11/1938

  Περί προσόντων ξενοδόχων και ξενοδοχείων

  Κατεβάστε το αρχείο