Κατηγορία:Λοιπά προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού

  1. Αρχική
  2. Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού
  3. Λοιπά προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού
Φίλτρο

Λοιπά προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού

Πολεμικό Ναυτικό – Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την μίσθωση δωματίων ξενοδοχείου για το έτος 2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές, με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Βάσει Τιμής, για… Read more