Κατηγορία:Λοιπά προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού

  1. Αρχική
  2. Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού
  3. Λοιπά προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού
Φίλτρο

Λοιπά προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού

Πολεμικό Ναυτικό – Διακήρυξη ΣΔ 12/20/ΚΠ/ΚΕΦΝ για μίσθωση δωμάτιων ξενοδοχείων (Διενέργεια Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ)

Διακήρυξη με αριθμό 12/20 Συνοπτικού Διαγωνισμού με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές, με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά,… Read more

Πολεμικό Ναυτικό – Διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού για την μίσθωση δωματίων ξενοδοχείου για το έτος 2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές, με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Βάσει Τιμής, για… Read more