Ορειβατικά καταφύγια

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  • Άρθρο 40 του Ν.3105/03 «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

  • PDF Icon
    Νόμος 3105/2003 ΦΕΚ Α 29

    Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις

    Κατεβάστε το αρχείο