Συστήματα και Υπηρεσίες Πληροφόρησης

Εκτός από τις εσωτερικές μηχανογραφημένες υπηρεσίες του, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο προσφέρει μια σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

Η σημαντικότερη υπηρεσία που προσφέρεται στο ευρύ κοινό είναι η δυνατότητα αναζήτησης και παρουσίασης στοιχείων ξενοδοχείων, μέσα από τον Ξενοδοχειακό – Τουριστικό Οδηγό. Ο Οδηγός καλύπτει τα ξενοδοχεία και Camping όλων των κατηγοριών και τάξεων της Ελλάδας.

Μέσα από τη διαδικτυακή του πύλη www.grhotels.gr, το Επιμελητήριο παρέχει σημαντικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής ενημέρωσης και πληροφόρησης, τόσο των μελών του, όσο και οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν: 

Για τα μέλη του, το Επιμελητήριο μέσα από τη διαδικτυακή του πύλη, προσφέρει μια σειρά ειδικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Τέλος, τόσο για τα μέλη του, όσο και για ξενοδοχοϋπαλλήλους, το ΞΕΕ λειτουργεί στη διαδικτυακή του υπηρεσία διαμεσολάβησης στην εύρεση και προσφορά εργασίας.