Τουριστικές επαύλεις & κατοικίες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  • Απόφαση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ αριθμ.530992/28.9. 1987 ΦΕΚ Β 557 «Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΟΤ» (ΦΕΚ 557 Β)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

  • PDF Icon
    Απόφαση Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού) 530992-28/9/1987 ΦΕΚ Β 557

    Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων

    Κατεβάστε το αρχείο