Σκοπός - Αντικείμενο

Στους σκοπούς του Επιμελητηρίου περιλαμβάνονται:

  • Η μελέτη, υπόδειξη και εφαρμογή κάθε μέτρου που συντελεί στην ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας της χώρας
  • Η συμβουλευτική στήριξη όλων των μελών του σε θέματα οικονομικά, νομικά και εργασιακά
  • Η εκπόνηση μελετών
  • Η παροχή στατιστικών στοιχείων του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας
  • Η έκδοση ενημερωτικών δελτίων
  • Εμπεριστατωμένη πληροφόρηση  του καταναλωτή των στοιχείων και των υπηρεσιών των ξενοδοχειακών μονάδων και των camping
  • Η συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις
  • Η διοργάνωση συνεδρίων ξενοδοχειακού ενδιαφέροντος
  • Η συνεργασία του ξενοδοχειακού κλάδου με τους άλλους τομείς της Ελληνικής οικονομίας

 

Οι βασικές λειτουργικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο δραστηριότητας του ΞΕΕ είναι οι ακόλουθες: