Σχέσεις Ξενοδοχείων - Πελατών

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Άρθρα 834-839 Αστικού Κώδικα 1946
 • «Κανονισμός σχέσεων ξενοδόχων – πελατών» (Αποφ. Γ.Γ. ΕΟΤ αρ. 503007/76, όπως τροποποιήθηκε με την Αποφ. Γ.Γ. ΕΟΤ αρ. 535813/79 και κυρώθηκε με το Ν. 1652/86 για την χρονομεριστική μίσθωση).
 • Κανονισμός σχέσεων ξενοδόχων – πελατών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • PDF Icon
  Κανονισμός σχέσεων ξενοδόχων – πελατών

  Άρθρο 8 του ν. 1652/30-10-1986 (ΦEK 167 A’)

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Regulations concerning the hoteliers and their clients

  Article 8 of the Law 1652/30-10-86 (Govern. Gazette F 167 A')

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Υποχρεώσεις ξενοδόχου και πελάτη

  Διατάξεις σχετικές με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ξενοδόχων και των πελατών αυτών.

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Ευθύνη ξενοδόχων κατά τον Αστικό Κώδικα

  Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 834-838 του ΑΚ του 1946

  Κατεβάστε το αρχείο