Κατηγορία:Κατάταξη καταλυμάτων

  1. Αρχική
  2. Διαδικασίες για Ξενοδόχους
  3. Κατάταξη καταλυμάτων
Φίλτρο

Κατάταξη καταλυμάτων

Προδιαγραφές κατάταξης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων−διαμερισμάτων

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 21185/13−10−2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμόςτεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των… Read more

Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων−διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.

Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων−διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.

Προδιαγραφές κατάταξης ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων

Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων.     Κατέβασε… Read more

Προδιαγραφές κατάταξης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων−διαμερισμάτων

Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων−διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ).