Κατηγορία:Ισολογισμοί 2011-2020

  1. Αρχική
  2. Ισολογισμοί
  3. Ισολογισμοί 2011-2020
Φίλτρο

Ισολογισμοί 2011-2020

Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2019 (1/1-31/12/2019)

Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2019 (1/1-31/12/2019) Απόφαση Υπουργού Τουρισμού

Έγκριση προϋπολογισμού 2020 – Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2020) - Ορθή επανάληψη - Απόφαση Υπουργού Τουρισμού

Έγκριση προϋπολογισμού 2020 – Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2020) – Ορθή επανάληψη Απόφαση Υπουργού Τουρισμού

Έγκριση προϋπολογισμού 2020 - Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2020) - Απόφαση Υπουργού Τουρισμού

Έγκριση προϋπολογισμού 2020 – Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2020) Απόφαση Υπουργού Τουρισμού

Έγκριση προϋπολογισμού 2020 – Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2020) - Απόφαση Προέδρου ΞΕΕ - Ορθή επανάληψη

Έγκριση προϋπολογισμού 2020 – Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2020) – Ορθή επανάληψη Απόφαση Προέδρου ΞΕΕ

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2019 (1/1/2019 – 31/12/2019)

Αναλυτικός Πίνακας 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ξ.Ε.Ε.