Κατηγορία:Έγκριση τίτλου ξενοδοχείου

  1. Αρχική
  2. Διαδικασίες για Ξενοδόχους
  3. Έγκριση τίτλου ξενοδοχείου
Φίλτρο

Έγκριση τίτλου ξενοδοχείου

Δικαιολογητικά & έντυπα για έγκριση νέου τίτλου ξενοδοχείου & κάμπινγκ (Επεξεργάσιμο αρχείο)

Τα δικαιολογητικά αφορούν ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Έντυπα σε επεξεργάσιμη μορφή .doc

Δικαιολογητικά & έντυπα για έγκριση νέου τίτλου ξενοδοχείου & κάμπινγκ (Επεξεργάσιμο αρχείο)

Τα δικαιολογητικά αφορούν τις ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. Έντυπα σε επεξεργάσιμη μορφή .doc

Δικαιολογητικά & έντυπα για έγκριση νέου τίτλου ξενοδοχείου & κάμπινγκ (Επεξεργάσιμο αρχείο)

Τα δικαιολογητικά αφορούν τις Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε.,ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. Έντυπα σε επεξεργάσιμη μορφή .doc

Δικαιολογητικά & έντυπα για έγκριση αλλαγής τίτλου Ξενοδοχείου & Κάμπινγκ (Επεξεργάσιμο αρχείο)

Τα δικαιολογητικά αφορούν ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Έντυπα σε επεξεργάσιμη μορφή .doc

Δικαιολογητικά & έντυπα για έγκριση αλλαγής τίτλου Ξενοδοχείου & Κάμπινγκ (Επεξεργάσιμο αρχείο)

Τα δικαιολογητικά αφορούν τις ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. Έντυπα σε επεξεργάσιμη μορφή .doc

Δικαιολογητικά & έντυπα για έγκριση αλλαγής τίτλου Ξενοδοχείου & Κάμπινγκ (Επεξεργάσιμο αρχείο)

Τα δικαιολογητικά αφορούν τις Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε.,ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. Έντυπα σε επεξεργάσιμη μορφή .doc