Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ)

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Ν.2545/97 «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 254 Α) άρθρ.29
 • ΚΥΑ 751-10/02/1998 «Απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαδικασίες και ρύθμιση λοιπών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ.4 του άρθρ.29 του Ν.2545/97 «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις»» (ΦΕΚ 149 Β)
 • ΚΥΑ Τ/3522-09/07/1998 «Γενικές κατευθύνσεις τουριστικής πολιτικής για τη δημιουργία Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης κατά τις διατάξεις της παραγρ.3 του άρθρου 29 του Ν.2545/97 «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις»» (ΦΕΚ 822 Β)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • PDF Icon
  Υπουργική απόφαση Τ/3522/1998 ΦΕΚ Β 822

  Γενικές κατευθύνσεις τουριστικής πολιτικής για την δημιουργία Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης κατά τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 29 του Ν. 2545/97 "Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις". (Β822)

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Υπουργική απόφαση Τ/751/1998 ΦΕΚ Β 149

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαδικασίες και ρύθμιση λοιπών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρ. 29 του Ν. 2545/97 "Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις".

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Νόμος 2545/1997 ΦΕΚ: Α 254

  Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις.

  Κατεβάστε το αρχείο