Κατηγορία:Ισολογισμός 2016

  1. Αρχική
  2. Ισολογισμοί 2011-2020
  3. Ισολογισμός 2016
Φίλτρο

Ισολογισμός 2016

Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού οικ. έτους 2016 (1/1-31/12/2016)

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2016 - Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2016)

Απολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2016 – Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2016)

Εκτέλεση προϋπολογισμού έτους 2016 με διαγραφή εισπραχθέντων εσόδων(1/1-31/12/2016)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2016 (1/1-31/12/2016)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2016 (1/1-30/11/2016)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2016 (1/1-31/10/2016)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2016 (1/1-30/9/2016)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2016 (1/1-31/8/2016) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2016 (1/1-31/8/2016)