Χιονοδρομικά Κέντρα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Απόφαση Τ/10004-01/10/2002 του υφυπουργού Ανάπτυξης «΄Εγκριση κανονισμού λειτουργίας τουριστικών αναβατήρων και των παραρτημάτων, που αφορούν διάσωση επιβατών και λειτουργία Χιονοδρομικών Κέντρων» (ΦΕΚ 1339 Β)
 • Απόφαση Τ/6888-04/07/2003 του υφυπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός προδιαγραφών για την ίδρυση Χιονοδρομικών Κέντρων» (ΦΕΚ 959 Β)
 • Απόφαση Τ/11754-06/10/2003 του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις Χιονοδρομικών Κέντρων» (ΦΕΚ 1536 Β)
 • Απόφαση 11448/2004 του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Παράταση προθεσμίας εφαρμογής του κανονισμού λειτουργίας τουριστικών αναβατήρων και της χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις Χιονοδρομικών Κέντρων» (ΦΕΚ 1954 Β)
 • Απόφαση του υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης 610-16/01/2006 «Συμπλήρωση- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Τ/11754-06/10/2003 (ΦΕΚ 1536/Β-17/10/2003 απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης «περί προϋποθέσεων έκδοσης-χορήγησης Ειδικού Σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις Χιονοδρομικών Κέντρων»» (ΦΕΚ95 Β)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • PDF Icon
  Υπουργική απόφαση 610/2006 ΦΕΚ Β 95

  Συμπλήρωση - Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Τ/11754/ 6.10.2003 (ΦΕΚ 1536/Β/17.10.2003) απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης περί« Προϋποθέσεων έκδοσης - χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις Χιονοδρομικών Κέντρων».

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Υπουργική απόφαση 11448/2004 ΦΕΚ Β 1954

  Παράταση προθεσμίας εφαρμογής του κανονισμού λειτουργίας τουριστικών αναβατήρων και της χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις Χιονοδρομικών Κέντρων

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Υπουργική απόφαση Τ/11754/2003 ΦΕΚ Β 1536

  Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις Χιονοδρομικών Κέντρων.

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Υπουργική απόφαση Τ/6888/2003 ΦΕΚ Β 959

  Καθορισμός προδιαγραφών για την ίδρυση Χιονοδρομικών Κέντρων.

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Υπουργική απόφαση Τ/10004/2002 ΦΕΚ Β 1339

  Εγκριση κανονισμού λειτουργίας τουριστικών αναβατήρων και των παραρτημάτων που αφορούν διάσωση επιβατών και λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων.

  Κατεβάστε το αρχείο