Κατηγορία:Ενημερωτικά Δελτία

  1. Αρχική
  2. Επιχειρηματική Ενημέρωση
  3. Ενημερωτικά Δελτία
Φίλτρο

Ενημερωτικά Δελτία

Επέκταση καταβολής δόσεων ρύθμισης εργοδοτών

Σας αποστέλλουμε την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. οικ. 6789/309 (ΦΕΚ Β’ 646/19.02.20210) και τίτλο « Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων… Read more

Απαλλαγή μισθώματος -Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών και ρυθμίσεις- Παράταση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ-Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό

Σας ενημερώνουμε  ότι κυκλοφόρησε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ο νέος Νόμος 4778/2021 (ΦΕΚ Α’ 26/19.02.2021)  με τίτλο «Μισθολόγιο,… Read more

Παράταση της προθεσμίας καταβολής της δόσης Φεβρουαρίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 617/17.02.2021 η υπ’ Αριθμ. Α.102 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο «Καθορισμός των… Read more

Επιστρεπτέα προκαταβολή Ιανουαρίου 2021 – ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων για απαλλαγή από καταβολή μισθώματος

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις : η ΚΥΑ με αριθμ.. ΓΔΟΥ 154 (ΦΕΚ Β’ 540/11.2.2021 ) με τίτλο… Read more

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2021 των σπουδαστών ΑΣΤΕ και των καταρτιζομένων των ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού

Αγαπητά μέλη, Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση Υφυπουργού Τουρισμού με αριθμ. 2370/10.2.2021 και τίτλο  “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τουριστικές… Read more

Καθορισμός των ΚΑΔ για την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αριθμ. Α 1022 Απόφαση  του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 516/9.02.2021) με τίτλο «Καθορισμός των… Read more

Μείωση μισθωμάτων-αναστολή προθεσμιών αξιογράφων-επιδότηση παγίων δαπανών

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ο Ν. 4772/2021 στο ΦΕΚ Α’17/5.2.2021, ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και  μια σειρά από διατάξεις… Read more

Αναστολή συμβάσεων εργασίας κατά τον Φεβρουάριο 2021

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση  με Αριθμ. οικ. 4374/131 (ΦΕΚ Β’ 345/31.1.2021)  και τίτλο « Αναστολή συμβάσεων… Read more

Διαδικασία επιδότησης αποζημίωσης αποδοχών άδειας εργαζομένων σε ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας

Σας ενημερώνουμε  ότι δημοσιεύθηκε η  ΚΥΑ με Αριθμ. 3242/76 ((ΦΕΚ Β’ 284/27.1.2021 ) για τον  «Καθορισμό της διαδικασίας και του… Read more

Επιστρεπτέα προκαταβολή Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020- Αναστολή συμβάσεων εργασίας Ιανουαρίου- Μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση των παρακάτω Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων : ΚΥΑ με Αριθμ. ΓΔΟΥ 19 (ΦΕΚ Β’236/25.1.2021) και θέμα… Read more