Κατηγορία:Ενημερωτικά Δελτία

  1. Αρχική
  2. Επιχειρηματική Ενημέρωση
  3. Ενημερωτικά Δελτία
Φίλτρο

Ενημερωτικά Δελτία

IDEEA Hospitality Investment Forum 26-27 Σεπτεμβρίου Grand Hyatt Athens

Σας ενημερώνουμε  για το IDEEA Hospitality Investment Forum  που θα πραγματοποιηθεί στις 26-27 Σεπτεμβρίου στο Grand Hyatt Athens, Ελλάδα, δίνοντας… Read more

Παράταση ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων του άρθρου 70 της από 13.4.2020 ΠΝΠ έως και την 31η.12.2022

Σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 10 του  Ν. 4965/2022(ΦΕΚ Α’ 162/2.09.2022) με τίτλο «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις… Read more

Καταγγελία Ξ.Ε.Ε. στον ΟΠΙ για το αμοιβολόγιο του οργανισμού «ΕΔΕΜ»

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Παρά τις συνεχείς προσπάθειές μας για διευθέτηση του ύψους της αμοιβής του πνευματικού δικαιώματος στον ήχο, αυτό δεν… Read more

Διευκρινίσεις του Υπουργείου Τουρισμού για το «Πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους»

Το Υπουργείο Τουρισμού παρέχει τις παρακάτω διευκρινίσεις για τους ξενοδόχους σχετικά με το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους». Υφίστανται  οι εξής… Read more

Νέα τροποποίηση των ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων των τουριστικών καταλυμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι  έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 3373 με ημερομηνία 1/7/2022 νέα τροποποίηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων , η οποία… Read more

Τροποποίηση ΚΥΑ για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ  με Αριθμ. ΓΔΟΥ 31 ( ΦΕΚ Β’ 3328/28.06.2022)  και τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία… Read more

Διενέργεια εμβολιασμού αλλοδαπών εργαζομένων σε ξενοδοχεία κατά του COVID 19 από Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών/ΜΚΟ

Σας αποστέλλουμε την παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με τις δυνατότητες εμβολιασμού αλλοδαπών εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις: Στο πλαίσιο της υγειονομικής θωράκισης… Read more

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας- Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι παρακάτω Αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων   με Αριθμ. 49758 (ΦΕΚ Β’ 2668/31.05.2022) «Α.… Read more

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 1η Ιουνίου έως 15η Ιουνίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819 (ΦΕΚ Β’2676/31.05.20220 με θέμα « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας… Read more

Μεταβατικές διατάξεις για τους ναυαγοσώστες κολυμβητικής δεξαμενής

Μετά την τελευταία τροποποίηση της διάταξης περί ναυαγοσωστών κολυμβητικής δεξαμενής στο Ν.4926/2022 (ΦΕΚ Α’82), εκδόθηκε νέα ΚΥΑ με Αριθμ.10399 (ΦΕΚ… Read more