Κατηγορία:Ισολογισμός 2022

  1. Αρχική
  2. Ισολογισμοί
  3. Ισολογισμός 2022
Φίλτρο

Ισολογισμός 2022

Έγκριση προϋπολογισμού 2022 - Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2022)

Έγκριση προϋπολογισμού 2022 – Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2022) Απόφαση Υπουργού Τουρισμού