Κατηγορία:Ισολογισμός 2022

  1. Αρχική
  2. Ισολογισμοί
  3. Ισολογισμός 2022
Φίλτρο

Ισολογισμός 2022

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022 (1/1/2023 – 31/12/2022) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022 (1/1/2023 – 31/12/2022) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022 (1/1/2022 – 31/12/2022)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022 (1/1/2022 – 31/12/2022)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022 (1/1/2022 – 30/11/2022)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022 (1/1/2022 – 30/11/2022)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022 (1/1/2022 – 31/10/2022)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022 (1/1/2022 – 31/10/2022)

Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Ξ.Ε.Ε. - Ν.Π.Δ.Δ.

Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Ξ.Ε.Ε. – Ν.Π.Δ.Δ.

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022 (1/1/2022 – 30/9/2022)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022 (1/1/2022 – 30/9/2022)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022 (1/1/2022 – 31/8/2022)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022 (1/1/2022 – 31/8/2022)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022 (1/1/2022 – 31/7/2022)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022 (1/1/2022 – 31/7/2022)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022 (1/1/2022 – 30/6/2022)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022 (1/1/2022 – 30/6/2022)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022 (1/1/2022 – 31/5/2022)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022 (1/1/2022 – 31/5/2022)