Κατηγορία:Ισολογισμοί

  1. Αρχική
  2. To Επιμελητήριο
  3. Ισολογισμοί
Φίλτρο

Ισολογισμοί

Επιλέξτε μια απο τις θεματικές κατηγορίες στα δεξιά της σελίδας για να δείτε τα σχετικά με αυτή έγγραφα.

Έγκριση προϋπολογισμού 2021 - Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2021) - Απόφαση Υπουργού

Έγκριση προϋπολογισμού 2021 – Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2021) Απόφαση Υπουργού

Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2019 (1/1-31/12/2019)

Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2019 (1/1-31/12/2019) Απόφαση Υπουργού Τουρισμού

Έγκριση προϋπολογισμού 2021 - Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2021) - Απόφαση Προέδρου ΞΕΕ

Έγκριση προϋπολογισμού 2021 – Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2021) Απόφαση Προέδρου ΞΕΕ

Έγκριση προϋπολογισμού 2020 – Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2020) - Ορθή επανάληψη - Απόφαση Υπουργού Τουρισμού

Έγκριση προϋπολογισμού 2020 – Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2020) – Ορθή επανάληψη Απόφαση Υπουργού Τουρισμού

Έγκριση προϋπολογισμού 2020 - Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2020) - Απόφαση Υπουργού Τουρισμού

Έγκριση προϋπολογισμού 2020 – Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2020) Απόφαση Υπουργού Τουρισμού

Έγκριση προϋπολογισμού 2020 – Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2020) - Απόφαση Προέδρου ΞΕΕ - Ορθή επανάληψη

Έγκριση προϋπολογισμού 2020 – Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2020) – Ορθή επανάληψη Απόφαση Προέδρου ΞΕΕ

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2019 (1/1/2019 – 31/12/2019)

Αναλυτικός Πίνακας 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ξ.Ε.Ε.