Κατηγορία:Ισολογισμοί

  1. Αρχική
  2. To Επιμελητήριο
  3. Ισολογισμοί
Φίλτρο

Ισολογισμοί

Επιλέξτε μια απο τις θεματικές κατηγορίες στα δεξιά της σελίδας για να δείτε τα σχετικά με αυτή έγγραφα.

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023 (1/1/2023 – 31/5/2023)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023 (1/1/2023 – 31/5/2023)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023 (1/1/2023 – 30/4/2023)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023 (1/1/2023 – 30/4/2023)

Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ξ.Ε.Ε. - Ν.Π.Δ.Δ.

Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ξ.Ε.Ε. – Ν.Π.Δ.Δ.

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023 (1/1/2023 – 31/3/2023)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023 (1/1/2023 – 31/3/2023)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023 (1/1/2023 – 28/2/2023)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023 (1/1/2023 – 28/2/2023)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023 (1/1/2023 – 31/1/2023)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023 (1/1/2023 – 31/1/2023)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022 (1/1/2022 – 31/12/2022)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022 (1/1/2022 – 31/12/2022)

Προϋπολογισμός 2023 - Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2023)

Προϋπολογισμός 2023 – Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2023)