Κατηγορία:Ισολογισμοί

  1. Αρχική
  2. To Επιμελητήριο
  3. Ισολογισμοί
Φίλτρο

Ισολογισμοί

Επιλέξτε μια απο τις θεματικές κατηγορίες στα δεξιά της σελίδας για να δείτε τα σχετικά με αυτή έγγραφα.

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022 (1/1/2022 – 31/3/2022)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022 (1/1/2022 – 31/3/2022)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022 (1/1/2022 – 28/2/2022)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022 (1/1/2022 – 28/2/2022)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022 (1/1/2022 – 31/1/2022)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022 (1/1/2022 – 31/1/2022)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2021 (1/1/2021 – 31/12/2021) - (Με διαγραφή)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2021 (1/1/2021 – 31/12/2021) – (Με διαγραφή)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2021 (1/1/2021 – 31/12/2021) - (Ορθή επανάληψη)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2021 (1/1/2021 – 31/12/2021) – (Ορθή επανάληψη)

Έγκριση προϋπολογισμού 2022 - Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2022) - Ορθή επανάληψη

Έγκριση προϋπολογισμού 2022 – Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2022) – Ορθή επανάληψη Απόφαση Υπουργού Τουρισμού

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2021 (1/1/2021 – 31/12/2021)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2021 (1/1/2021 – 31/12/2021)

Έγκριση προϋπολογισμού 2022 - Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2022)

Έγκριση προϋπολογισμού 2022 – Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2022) Απόφαση Υπουργού Τουρισμού

Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2020 (1/1-31/12/2020)

Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2020 (1/1-31/12/2020) Απόφαση Υπουργού Τουρισμού