Κατηγορία:Ισολογισμός 2023

  1. Αρχική
  2. Ισολογισμοί
  3. Ισολογισμός 2023
Φίλτρο

Ισολογισμός 2023

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023 (1/1/2023 – 31/12/2023)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023 (1/1/2023 – 31/12/2023)

Έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ξ.Ε.Ε. - Ν.Π.Δ.Δ.

Έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ξ.Ε.Ε. – Ν.Π.Δ.Δ.

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023 (1/1/2023 – 30/11/2023)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023 (1/1/2023 – 30/11/2023)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023 (1/1/2023 – 31/10/2023)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023 (1/1/2023 – 31/10/2023)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023 (1/1/2023 – 30/9/2023)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023 (1/1/2023 – 30/9/2023)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023 (1/1/2023 – 31/8/2023)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023 (1/1/2023 – 31/8/2023)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023 (1/1/2023 – 31/7/2023)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023 (1/1/2023 – 31/7/2023)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023 (1/1/2023 – 30/6/2023)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023 (1/1/2023 – 30/6/2023)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023 (1/1/2023 – 31/5/2023)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023 (1/1/2023 – 31/5/2023)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023 (1/1/2023 – 30/4/2023)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023 (1/1/2023 – 30/4/2023)