Κατηγορία:Ισολογισμός 2023

  1. Αρχική
  2. Ισολογισμοί
  3. Ισολογισμός 2023
Φίλτρο

Ισολογισμός 2023

Προϋπολογισμός 2023 - Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2023)

Προϋπολογισμός 2023 – Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2023)

Έγκριση προϋπολογισμού 2023 - Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2023)

Έγκριση προϋπολογισμού 2023 – Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2023) Απόφαση Υπουργού Τουρισμού