Διεθνή Κείμενα για τον Τουρισμό

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Σύμβαση που αφορά α) Στις Τελωνειακές Διευκολύνσεις για τον Τουρισμό, β) την Εισαγωγή Τουριστικών Διαφημιστικών Εντύπων και Υλικού γ) την Τελική Πράξη της Διάσκεψης των Η.Ε για το Αυτοκίνητο και τον Τουρισμό
 • Συνθήκη των Παρισίων της 17.12.1962 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ευθύνη των Ξενοδόχων, όσον αφορά στα Εκομισθέντα Περιουσιακά Αντικείμενα των Πελατών τους Διεθνής
 • Διακήρυξη της Μανίλα για τον Παγκόσμιο Τουρισμό
 • Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • PDF Icon
  Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού

  1982

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Η Διακήρυξη της Μανίλα για τον Παγκόσμιο Τουρισμό

  1980

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Συνθήκη των Παρισίων της 17.12. 1962 του Συμβουλίου της Ευρώπης

  1962

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Διεθνής Σύμβαση που αφορά : α) Στις Τελωνιακές Διευκολύνσεις για τον Τουρισμό, β) την Εισαγωγή Τουριστικών Διαφημιστικών Εντύπων και Υλικού, γ) την Τελική Πράξη της Διάσκεψης των Η.Ε. για τα Αυτοκίνητα και τον Τουρισμό

  1973

  Κατεβάστε το αρχείο