Διεθνή Κείμενα Γενικού Ενδιαφέροντος

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  • Οικουμενική Διακήρυξη των δικαιωμάτων του Ανθρώπου
  • Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
  • Σύμβαση των Βρυξελλών για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την εκτέλεση των Αποφάσεων σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις της 27ης Σεπτεμβρίου 1968
  • Σύμβαση του Λουγκάνο της 16ης Σεπτεμβρίου 1988 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφάσεων σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις
  • Διακήρυξη της Οζάκα
  • Κύρωση της Τελικής Πράξης που Περιλαμβάνει τα Αποτελέσματα των Πολυμερών Εμπορικών Διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ