Κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού (ΚΕΠΑΤ)

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  • ΚΥΑ 12061/07 «Προδιαγραφές Κέντρων Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕΠΑΤ) για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν.3299/2004» (ΦΕΚ 1393 Β)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

  • PDF Icon
    Υπουργική απόφαση 12061/2007 ΦΕΚ Β 1393

    Προδιαγραφές Κέντρων Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕΠΑΤ) για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004.

    Κατεβάστε το αρχείο