Κατάταξη Ξενοδοχείων

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • ΠΔ 43 /02 «Κατάταξη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών» (ΦΕΚ 43 Α)
 • Απόφαση υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης 12403/07 «Τροποποίηση του ΠΔ 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α/7-3-2002) «Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών» (ΦΕΚ 1441 Β)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • PDF Icon
  Υπουργική απόφαση 12403-2007

  Τροποποίηση του Π.Δ. 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α/7-3-2002)

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Προεδρικό Διάταγμα 43-2002

  Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών.

  Κατεβάστε το αρχείο