Διακρίσεις τουριστικών καταλυμάτων

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Απόφαση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ αριθμ.530992/ 87 «Τεχνικές προδιαγραφές Τουριστικών Εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ 557 Β)
 • Νόμος 2160/ 1993 - Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 118 Α) άρθρ.2 παράγρ. 1, 2 και άρθρ.6 παράγρ.4
 • Διευκρινίσεις εφαρμογής του άρθρου 16 του Ν.3190/03 - Οδηγίες - διευκρινίσεις για την κατάταξη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων.
 • Ν.3498/06 "Ανάπτυξη Ιαματικού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ 230 Α) άρθρ.35 και 54 παράγρ. 1.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • PDF Icon
  Νόμος 3498/2006 - ΦΕΚ A 230/24-10-2006

  Ανάπτυξη Ιαματικού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις.

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Διευκρινίσεις εφαρμογής του άρθρου 16 του Ν.3190/03

  Οδηγίες - διευκρινίσεις για την κατάταξη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων.

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Νόμος 2160/1993 - ΦΕΚ Α 118

  Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Απόφαση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ 530992-1987

  Τεχνικές προδιαγραφές Τουριστικών Εγκαταστάσεων

  Κατεβάστε το αρχείο