Κατηγορία:Πληρότητες - Αφίξεις

  1. Αρχική
  2. Στατιστικά
  3. Πληρότητες - Αφίξεις
Φίλτρο

Πληρότητες – Αφίξεις

Αεροπορικές Αφίξεις Αλλοδαπών Τουριστών

Επικαιροποιημένα στοιχεία για τις αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας για τον μήνα Οκτώβρη και το 10μηνο Ιαν.-… Read more

Πορεία βασικών τουριστικών μεγεθών

Αεροπορικές αφίξεις αλλοδαπών τουριστών για το 1ο εξάμηνο του έτους, καθώς και στοιχεία για την πορεία βασικών τουριστικών μεγεθών για… Read more

Αεροπορικές Αφίξεις στα Κυριότερα Αεροδρόμια της Χώρας

Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών αεροπορικώς τον Ιούνιο και το 1ο εξάμηνο του έτους

Τιμές και πληρότητες στα Ξενοδοχεία της Αθήνας - Μέσες τιμές ξενοδοχείων Αθήνας ανά κατηγορία το Μάιο του 2009 και του 2010

Πίνακες με τα κυριότερα συμπεράσματα έρευνας πεδίου του ΙΤΕΠ για τις επιπτώσεις της υποβάθμισης του κέντρου της Αθήνας στον τουρισμό… Read more