Κατηγορία:Φόρος διαμονής

  1. Αρχική
  2. Φορολογικά Θέματα
  3. Φόρος διαμονής
Φίλτρο

Φόρος διαμονής

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού.

Αντικατάσταση της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94),

«β. Σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα της υποπερίπτωσης γγ` της περίπτωσης β` της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014,… Read more