Κατηγορία:Φόρος διαμονής

  1. Αρχική
  2. Φορολογικά Θέματα
  3. Φόρος διαμονής
Φίλτρο

Φόρος διαμονής

Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση – Τύπος και Περιεχόμενο Δήλωσης Απόδοσης-Υπόχρεα πρόσωπα-Χρόνος και Διαδικασία Επιβολής και Απόδοσης-Έκδοση του Ειδικού Στοιχείου-Απόδειξη Είσπραξης

Αγαπητά μέλη, Μαζί με τις θερμότερες ευχές μας για μια καλή τουριστική χρονιά, σας κοινοποιούμε την ΚΥΑ με Α.1217/2023 (ΦΕΚ… Read more

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού.

Αντικατάσταση της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94),

«β. Σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα της υποπερίπτωσης γγ` της περίπτωσης β` της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014,… Read more