Δικαιολογητικά & έντυπα για έγκριση νέου τίτλου ξενοδοχείου & κάμπινγκ (Επεξεργάσιμο αρχείο)

Τα δικαιολογητικά αφορούν τις ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. Έντυπα σε επεξεργάσιμη μορφή .pdf.(Adobe Reader XI 11 ή νεότερο-Αγγλική έκδοση).Μπορείτε να συμπληρώστε στα πεδία που είναι μαρκαρισμένα και να αποθηκεύσετε. Επίσης σε κάθε πεδίο υπάρχει βοήθεια.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ