Προδιαγραφές κατάταξης ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων

Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων.

 

 

Κατέβασε το παρακάτω αρχείο:


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ