Κατηγορία:Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού

  1. Αρχική
  2. Επιχειρηματική Ενημέρωση
  3. Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού
Φίλτρο

Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού

Πολεμικό Ναυτικό – Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την μίσθωση δωματίων ξενοδοχείου για το έτος 2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές, με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Βάσει Τιμής, για… Read more

Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού και πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού από τον Ο.Γ.Α. έτους 2017

Γνωστοποίηση όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής προς τους επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων και ιαματικών πηγών.