Παράταση μέχρι 29/5/2014 του χρόνου υλοποίησης των έργων που έχουν ενταχθεί στην πράξη «Πράσινος Τουρισμός»

Με την υπ’ αριθ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.02/1330/19-12-2013 (ΦΕΚ 3375/Β’/2013) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Τουρισμού δόθηκε παράταση μέχρι τις 29/5/2014 για την ολοκλήρωση των έργων που έχουν ενταχθεί στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ