Παράταση μέχρι τη Δευτέρα 06 Ιουνίου 2016 και ώρα 17:00 της υποβολής αιτήσεων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών».

Ανακοινώθηκε επίσημα η παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», μέχρι τη Δευτέρα 06/06/2016 (17:00)


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ