Νέα παράταση της υποβολής αιτήσεων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

Ανακοινώθηκε ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ των καταλυτικών προθεσμιών (υποβολής και ακύρωσης) για τη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών».

 

 

Κατεβάστε το παρακάτω αρχείο


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ