Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τη Δράση «Ενίσχυσης Τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)

Συνοπτικός οδηγός «Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις» που εξέδωσε η Διαχειριστική Υπηρεσία του ΕΠΑνΕΚ και αφορά την «Ενίσχυσης Τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ