Διευκρινίσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ προχώρησε στην ανακοίνωση διευκρινήσεων σχετικά με την τήρηση των απαραίτητων κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ