1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για τη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

Εδώ θα βρείτε το πλήρες κείμενο της σχετικής Τροποποίησης της Πρόσκλησης & των Παραρτημάτων (1η Τροποποίηση)


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ