Αύξηση της Δημόσιας Δαπάνης καθώς και τροποποίηση των επιλέξιμων τρόπων εξόφλησης δαπανών για τη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών».

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού προχώρησε στην αύξηση του Προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης σε 90 εκατ. € καθώς και στους τρόπους εξόφλησης των επιλέξιμων δαπανών.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ