Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας

Επιβάλλεται με Απόφαση των αρμοδίων Υπουργών (ΦΕΚ Β’987/22.3.2020) η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των  τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας.

από σήμερα 23 Μαρτίου και ώρα 23:00 μέχρι 30 Απρίλιου 2020 και ώρα 12:00

Στα ξενοδοχεία συνεχούς  λειτουργίας  που διαμένουν ένοικοι σε ποσοστό  τουλάχιστον 10% της  συνολικής δυναμικότητας σε κλίνες, η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας θα ισχύσει από 26/3/2020 και ώρα 12:00.

Στην απόφαση καταγράφονται 8 συγκεκριμένες περιπτώσεις  εξαιρέσεων  από την απαγόρευση λειτουργίας, οι οποίες θα εξειδικευθούν περαιτέρω με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

Επιτρέπεται  η διενέργεια εργασιών χωρίς παρουσία κοινού στα ξενοδοχεία που έχει απαγορευθεί η λειτουργία τους.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ