Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον Απρίλιο 2021

Σας ενημερώνουμε ότι  εκδόθηκε η ΚΥΑ με  Αριθμ. ΓΔΟΥ 468 (ΦΕΚ Β’ 2025/18.05.2021)  και  τίτλο «Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ