Οφειλές προς Δ.Ο.Υ.

Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ  Β’ 949 21/03/2020) σχετικά με τη νέα  προθεσμία καταβολής οφειλών προς ΔΟΥ, που είναι η 31η Αυγούστου 2020. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις εργασιακές υποχρεώσεις της επιχείρησης, όπως αναφέρονται στην Απόφαση.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ