Δελτίο Τύπου Hotrec: Νόμος της Ε.Ε. για τις Ψηφιακές Αγορές: Η HOTREC συγχαίρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έκθεση ορόσημο και για τις ουσιαστικές βελτιώσεις

Η HOTREC χαιρετίζει θερμά τη χθεσινή (15 Δεκεμβρίου) ψηφοφορία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Νόμο για τις  Ψηφιακές Αγορές. Η έκθεση που εγκρίθηκε  από την  ολομέλεια του Κοινοβουλίου επιβεβαιώνει τις επιλογές της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς (IMCO), οι οποίες εισάγουν πολλές  και κρίσιμες λύσεις για  τα τουριστικά καταλύματα.

Τα ξενοδοχεία είναι μάρτυρες της αυξανόμενης ισχύος στην αγορά των κυρίαρχων διαδικτυακών ταξιδιωτικών πλατφορμών για πάνω από μια δεκαετία.

Η Γενική Διευθύντρια της HOTREC Marie Audren δήλωσε: «Στην πράξη, τα ξενοδοχεία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από διαδικτυακούς μεσάζοντες για  την παρουσία τους στο Διαδίκτυο και είχαν  ελάχιστα  ή καθόλου μέσα για να αμφισβητήσουν τις συνθήκες και τις απαιτήσεις τους. Η προσέγγιση τους είναι «take it or leave it» όπου το «leave it» δεν αποτελεί επιλογή για τους ξενοδόχους. Οι ουσιαστικές βελτιώσεις που προτάθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανοίγουν την πόρτα σε μια πιο ισορροπημένη και δίκαιη σχέση για τους επιχειρηματικούς  χρήστες  των  πλατφορμών  και  θα  ενδυναμώσουν

τους καταναλωτές όταν επιλέγουν καταλύματα στο διαδίκτυο. Συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνέβαλαν σε αυτήν την έκθεση ορόσημο. Πιστεύουμε ότι οι μακροχρόνιες ανησυχίες μας σχετικά με τη δεσπόζουσα θέση των διαδικτυακών διαμεσολαβητών αντιμετωπίζονται επιτέλους».

Σύμφωνα με τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι «ρυθμιστές πρόσβασης» δεν θα μπορούν να περιορίζουν την τιμολογιακή πολιτική των καταλυμάτων  στα δικά τους διαδικτυακά κανάλια πωλήσεων μέσω των λεγόμενων στενών ρητρών ισοτιμίας και θα πρέπει να μοιράζονται πιο λεπτομερή και αναλυτικά δεδομένα με τους επιχειρηματικούς χρήστες .Η HOTREC υπογραμμίζει αυτές τις δύο βασικές βελτιώσεις που συμβάλλουν σημαντικά στην υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των ξενοδοχειακών καταλυμάτων και στην ικανότητά τους να ανταγωνίζονται τις πλατφόρμες για την προσέλκυση των καταναλωτών στον ψηφιακό χώρο.

Καθώς οι τριμερείς διαπραγματεύσεις πρόκειται να ξεκινήσουν υπό τη γαλλική Προεδρία της Ε.Ε. το 2022, η HOTREC προτρέπει τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμφωνήσουν με  τις υποχρεώσεις και απαγορεύσεις (do’s and don’ts) που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά στον χαρακτηρισμό εταιρειών ως «ρυθμιστών πρόσβασης» , η HOTREC θεωρεί ότι τα κριτήρια που περιγράφονται τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο προσφέρουν μια στέρεη  βάση για μια καλή συμβιβαστική λύση.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Νόμο της Ε.Ε. για τις Ψηφιακές Αγορές: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_el


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ